Brand Adventuros, Beta, Type Bottomless-Bowl-Discount