Brand Beta, Prazitel, Type Bottomless-Bowl-Discount